Vežba 14.12.2011.
cncglodanje | 13 Dec, 2011, 23:55 | Vežbe - Tehničar za kompjutersko upravljanje | (109 Reads)

Na osnovu zadatog 3D modela generisati NC kod primenom CAD/CAM koncepta.Napraviti tehnološki model koji će svojom strukturom obezbediti minimalan utrošak programskih blokova u konačnoj verziji generisanog NC koda, ali pre svega i minimalno vreme izrade dela. Zadatak uraditi primenom konturne, ali i primenom površinske obrade.Nakon završenog postupka uporediti oba načina tehnološke razrade obradnog postupka CNC obrade, prema utvrđenim kriterijuma vremena izrade i dužine NC koda. Prikazati u tehnološkom stablu postupak  modifikacije putanja alata kopiranjem sa rotacijom oko definisane tačke.

3D model - Link za preuzimanje dokumenta

Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=159409