« Prethodni | Sledeći»
Upotreba funkcija korekcije radijusa glodala G41,G42 (G40)
cncglodanje | 02 Nov, 2011, 01:21 | Teorijske osnove programiranja CNC glodalica | (1018 Reads)

Skica predmeta sa urađenim primerom programa koji je napisan primenom korekcije radijusa alata - alat se u toku obrade kreće sa leve strane konture i ima poluprečnik 10mm.

CAD crtež primera sa opisom - Link za preuzimanje dokumenta

CAM aplikacija Backplot

 

CAM aplikacija Lead In/Out

 

CAM aplikacija Control G41/G42/G40

CAM dokument - Link za preuzimanje CAM dokumenta

Računarom generisan NC kod - Link za preuzimanje NC koda

Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=153805