Vežba 28.03.2012. - Grb (logotip) škole
cncglodanje | 28 Mar, 2012, 00:37 | Vežbe - Tehničar za kompjutersko upravljanje | (300 Reads)

 

 

Učenici po slobodnom izboru treba da naprave grb Tehničke škole iz Smedereva ili njenog mašinskog područja rada u nekom od CAD programa (u obliku 2D vektorske, 3D vektorske ili rasterske grafike), zatim da tehnološki definišu obradu grba (logotipa) u CAM aplikaciji i konačno da generišu NC kod koji treba uskladiti sa normama upravljačkih jedinica Fanuc 0MD i Siemens 810M.

Na slikama su dati primeri rasterski urađenih predloga za elemente grba Tehničke škole iz Smedereva.

 

 

 Aleksandar Jovanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=170885